"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

11 ตุลาคม 2562 14:05 น. 123 Views     

จังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563

 
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายภาคเอกชน นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธาน Biz Club SEZ Thailand และ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการในเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในการประชุม ประธานสรุปการรับมอบนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยบูรณาการอย่างใกล้ชิด ทั้งรูปแบบการบังคับบัญชาสั่งการเป็นแบบ Single Command หน่วยบัญชาการในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน จัดให้มีเป้าหมายและการปฏิบัติ ให้ลดปัญหาอุปสรรคในทุกมิติ

ร่วมทั้งทหาร พลเรือน ตำรวจ และอาสาสมัคร ลดพื้นที่เผาซ้ำซาก สร้างเอกภาพของชุดข้อมูล สำหรับพื้นที่ป่ากำหนดช่วงลดจุดความร้อนในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ให้รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา ให้เร่งการกำจัดเชื้อเพลิงและวัชพืช ให้ อปท.เป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ภาควิชาการและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในทุกระดับ ให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ จาก อปท.ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เผาซ้ำซาก

ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นำข้อสั่งการของกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้ใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกระดับ ดำเนินการป้องกันแก้ไขกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ใช้ระบบ CIS ในการปฏิบัติงาน จัดระบบแจ้งเตือนและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาสัมพันธ์การป้องกันผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงในเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วม การใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกำเนิด และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดพื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรงและพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควันจากดาวเทียม ข้อมูลจุดความร้อนใน 75 วันงดเผา และ 60 วันงดเผา ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณเชื้อเพลิง กำหนดสถานที่พักพิงชั่วคราว ร่างแผนปฏิบัติการหาแนวทางการจัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ การกำจัดเชื้อเพลิง เชื้อไฟก่อนและหลังประกาศห้ามเผาระดับอำเภอ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชน

กรณีการตั้งศูนย์บัญชาการเห็นชอบให้จัดตั้งที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วน safety zone และ clean room จะกำหนดขึ้นในทุกที่ที่จะสามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งจะใช้มาตรการป้องปรามให้นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยนวัตกรรม

สำหรับเป้าหมายของจังหวัดเชียงรายในปี 2563 จึงมุ่งไปสู่การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนทั้งราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชารัฐ เพื่อให้มีบทบาทในการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถส่งผลตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และแนวทางที่กล่าวว่า "คนเชียงรายพร้อมใจ รักเชียงรายไร้หมอกควัน"

 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จัดประชุมหารือประสานเตรียมการจัดแข่งขันวิ่งนี้ทำเพื่อน้อง
ภาพยรรยากาศลอยกระทง เทศบาลนครเชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2562นี้
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ช่วงเทศกาลลอยกระทง
14 พ.ย. Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศฟรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญร่วมงาน ป๋าเวณียี่เป็ง กว๊านพะเยา ประจำปี 2562
9 สถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ใน จ.เชียงราย
งานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว สีสันนครเชียงราย 2020
หนาวๆแบบนี้จะฟินได้ไง ถ้าไม่มางาน ฟิน มาร์เก็ต ตลาดนัดของกินที่ฟินที่สุดในนครเชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เรียน และ ทำงาน ในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ขอเชิญสัมผัส และทดลองขับ ALL-NEW MAZDA CX-8 พร้อมกัน วันที่ 16-17 พ.ย. นี้
โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ เชียงราย เชิญร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ริมแม่น้ำกก
TIF & FOOD PACK ASIA&2019 @ CHIANGMAI
Central & UNICEF Together For Every Child
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และ โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะอนุสรณ์สถานฯ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com