"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

01 ตุลาคม 2562 12:35 น. 160 Views     

จังหวัดเชียงราย 1 ใน10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเมืองกีฬา และเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้นแบบด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาวะที่ดี

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา ให้แก่จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) และเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) มุ่งให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาวะที่ดี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา Sports City ให้แก่จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายผจญ ใจกล้า เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ จังหวัดเชียงราย ถือเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) และเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) มุ่งให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาวะที่ดี

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจังหวัดที่เสนอความพร้อมเป็นเมืองกีฬา ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี เชียงราย นครราชสีมา จันทบุรี ยะลา พัทลุง สงขลา ตรัง ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา พ.ศ.2562 และการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกเมืองกีฬา ทั้ง 10 จังหวัด เป็นเมืองกีฬา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ และออกกำลังกาย (Sports for Health & Exercise) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ยะลา และกรุงเทพมหานคร ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sports Culture) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พัทลุง และภูเก็ต ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ไดแก่ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา และตรัง และด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน (Basic Sports and Sports for all) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ 10 จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขันระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการขยายผลการเป็นเมืองกีฬา และต่อยอดการพัฒนากีฬาในจังหวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ กนกพร เพียรช่างคิด/สมชาย เกิงฝาก (สวท.เชียงราย)   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
สธ.เชียงราย เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปี 62 นี้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังมิเตอร์น้ำประปาหาย
วันล้างมือโลก ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี
บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ เทศบาลนครเชียงราย
ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือพาย ออกพรรษา ประจำปี 2562
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2562
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชวนช้อปในงาน Start up festival 2019
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต ช่อง3 สนุกบุกทั่วไทย ในโครงการ ส่งความสุข ต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการท่องเทียวเชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
Central & UNICEF Together For Every Child
AIS esports battle challenge การแข่งขันสำหรับคอเกม PUBG Mobile ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท
โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมชม ศึกมวยไทยมาราธอน ไฮลักซ์ รีโว่
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
เปิดให้บริการห้องรับรองภายในประเทศ ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 19 ตุลาคมนี้
::: ข่าวประกวดราคา »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนปฏิบัติการ 2563
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com