"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

05 กันยายน 2562 14:46 น. 286 Views     

พิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

 
นายนิพันธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ที่หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน และนายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีราษฎรในท้องที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหลักฐานการถือครองที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. ที่พี่ยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้มาทำการร้องต่อกรมที่ดิน เพื่อขอให้ทำการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรดังกล่าว

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่พื้นที่ ONE MAP หรือ 1 ตรารางกริด) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตป่าทับซ้อนกัน แต่ไม่อยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ถาวรป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่จำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2513 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ จึงได้จัดทำแผนการ เสนอให้คณะกรรมการพื้นที่พิจารณากำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดพื้นที่ ฯ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นชอบ กำหนดให้พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 เป็นพื้นที่ทำการเดินสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อมาศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเดินสำรวจ เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถลงนามในโฉนดที่ดินได้เนื่องจาก ต้องรอผลพิจารณา กำหนดพื้นที่ ONE MAP ให้เป็นที่แล้วเสร็จก่อน

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปเเบบโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ MRK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถลงนามในโฉนดที่ดินที่ค้างลงนามในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561

ต่อมา ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ได้พิจารณาลงนามในโฉนดที่ดินของราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย จำนวนทั้งสิ้น 597 แปลง จำนวน 293 ราย โดยแยกเป็นที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 28-2-26 ไร่ หลักฐาน น.ส.3 ก.จำนวน 521 แปลง เนื้อที่ 1,002-3-07 ไร่ ที่ดินไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม จำนวน 72 แปลง เนื้อที่ 80-3-26 ไร่

ทั้งนี้ การมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจำนวน 6,400 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 สายสำรวจ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้ จำนวน 6,648 แปลง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

การได้รับมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย เป็นการนำความสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้ทำให้ประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญ ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ โดยนำหลักปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติเพื่อประคับประคองวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ และในที่สุดนำได้นำมาซึ่งความรัก ความหวงแหนแผ่นดินและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง
เชิญชวนชาวเชียงรายและสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ ตั้งโรงทานอาหารเจ ใน เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี2562 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม นี้
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก 115 ทีม 93 โรงเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2562
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดีเด่นอันดับ 2 การประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
งานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 นี้
ขอเชิญเที่ยวงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 13 - 15 กันยายน นี้ ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย
เที่ยวงาน ตลาดวิถีไทย เก๋ไก๋ สไลด์เดอร์ วันนี้ - 11 กันยายน นี้
ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก 5-9 กันยายนนี้
ตลาดประชารัฐ Modern Trade 2019 วันที่ 11-15 กันยายน นี้
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ล่วงหน้า แลกรับที่คาดผมเป่าลม ฟรี!!
การแข่งขัน Balance Bike Mini Challenge 2019
โตโยต้าเชียงราย เปิดรับสมัครวิ่ง งาน TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019 CHIANGRAI NIGHT RUN
ขอเชิญสัมผัส และทดลองขับ ALL-NEW MAZDA3 พร้อมกัน วันที่ 18-22 ก.ย. นี้
ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการ ศรีบุรินทร์ ปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนเด็กกำพร้า วัดจอเจริญสุขุมวาท
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่ บ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ อปพร. บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.1 บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com