"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

14 มิถุนายน 2562 10:03 น. 183 Views     

ประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา ครั้งที่ 4

 
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา ครั้งที่ 4 พร้อมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย.62 โดยจัดให้มีการแถลงผลการประชุม

     โดยในช่วงบ่ายเป็นการแถลงข่าวการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมีรอบพอดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่ 4 (The 4th ACMECS Tourism Ministerial Meeting) โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมแถลงข่าว ได้แก่ HE. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา (Minister of Tourism, Ministry of Tourism)  H.E. Mr. SAVANKHONE RAZMOUNTRY รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชรลาว (Deputy MinisterMinistry of Information, Cutture and Tourism)  นายโชติตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเทศไทย  Mr. Le Quang Tung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประเทศเวียดนาม (Deputy Minister, Ministry of Culture, Sports and Tourism)

นอกจากนี้ ยังได้จัดแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 (The 5th CLIMV Tourism Ministerial Meeting) โดยมีคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้แก่ HE. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา (Minister of Tourism, Ministry of Tourism)  H.E. Mr. SAVANKHONE RAZMOUNTRY รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Deputy MinisterMinistry of Information, Cutture and Tourism)  Mr. Le Quang Tung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประเทศเวียดนาม (Deputy Minister, Ministry of Culture, Sports and Tourism)

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4  และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงรายนั้น ด้วยประเทศไทยได้กำหนดหัวข้อสายน้ำแห่งชีวิต มหานทีสามสาย อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง ซึ่งสื่อถึงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจ สร้างความอุดมสมบูรณ์ตามสายน้ำที่ไหลผ่านเส้นทางเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง และหลากหลาย เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในกลุ่ม acmecs ให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในระดับสากล เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่ว่า " Five Country ,One  destinations " โดยนำเอาสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิก มานำเสนอเป็นภาพสื่อสารหลักเช่น นครวัดนครธม ศาลากลางโฮจิมินห์ พระบรมมหาราชวัง พระธาตุอินทร์แขวง และพระธาตุหลวง ซึ่งจะสะท้อนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ และมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาท่องเที่ยวร่วมกันของประเทศสมาชิกภายใต้แผนแม่บท  acmecs (ปี พ.ศ. 2562 - 2566)

โดยที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว acmecs ได้รับทราบและยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามแผนแม่บทอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การสร้างการเชื่อมโยง acmecs ภายในปี 2566 และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้าง acmecs เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์โลก และภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาโดยจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและ ความร่วมมือแบบบรรลุความต้องการของทุกฝ่าย ด้วยมุมมองที่จะตระหนักถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาค   acmecs ในลักษณะยังยืนและมีนวัตกรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

โดยคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้แสดงความยินดีกับการรายงานการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก  acmecs โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.61 ก่อให้เกิดรายได้  95.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ในการนี้รัฐมนตรีคาดว่า ความมุ่งมั่นและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกจะนำไปสู่การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก acmecs อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีได้ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 - 2566  ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และการตลาด การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อจะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นต้น
 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ต่างได้แสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและการจัดการประชุม อย่างยอดเยี่ยมในฐานะการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 อีกด้วย
 
Cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


 
ขอบคุณข่าว / ภาพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
แถลงข่าวการเตรียมจัดกิจกรรม วิ่งเทรลม๋วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ (Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019)
ทดลองเดินรถทางเดียว (One way) ถนนรัตนาเขต ช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งเเต่เวลา 15.00น - 17.30น เฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดรับสมัครจิตอาสา รอบสอง 21-31 ก.ค.นี้
ศุลกากรเข้ม!!! เผาทำลายของกลางร่วม11ล้านบาท
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในกิจกรรม ส่งต่อ ก่อรัก
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เชิญเที่ยวงานทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสัน พรรณไม้หัว
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เชิญเที่ยวงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2562
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2552 ครบรอบ 24 ปี
ขอเชิญชวนร่วม งานคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเขียนบทเชิงปฏิบัติการ เล่าเรื่องเป็นละคร ครั้งที่ 2
พบกับงาน พีพีทีวี 36 เสียงสนั่นเมือง 19-20 ก.ค.นี้ที่เซ็นทรัลฯเชียงราย
งาน CHIANG KHONG PRE MARATHON RUN FOR FRIENDSHIP 2019
ขอเชิญร่วมงาน Chiang Rai Tea and Coffee Trail Run 2019
มหกรรมศูนย์รวม ECOMMERCE เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยผาหนีบ หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหิมนคลุก หมู่ที่ 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)
ราคากลาง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com