"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

26 กุมภาพันธ์ 2562 12:01 น. 662 Views     

ขอเชิญครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ Starfish Labz Clip VDO Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท

 
 มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education Foundation) และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญครู นักการศึกษา
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ “Starfish Labz Clip VDO Contest”
เพื่อผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล
Popularity ส าหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร
หัวข้อในการประกวด
 •  Lesson Idea (เทคนิคหรือแนวการสอนของครูกับการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน)
 •  Teacher’s Story (เรื่องเล่าจากครู การสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของความคิดริเริ่ม ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา)
 •  Student’s Story (การนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมที่เด็กเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง)
 • How To (วิธีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในห้องเรียน)
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
เกณฑ์การรับสมัคร
 •  ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
 •  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
กติกาการประกวด
 • คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3-5 นาที
 • สมัครเข้าร่วมได้ที่ ใบสมัคร Starfish Labz Clip VDO Contest
 • ความละเอียดของไฟล์วีดีโอต้องไม่ต่ ากว่า 1080p
 • ไม่จ ากัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิค และอุปกรณ์ในการจัดท า
 • ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 • สามารถน าผลงานที่เคยท าไว้มาส่งได้ แต่ผลงานนั้น ๆ ต้องไม่เคยผ่านการประกวดในรายการอื่น หรือผ่านการได้รับรางวัลมาก่อน หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดกฎหมาย และการกระท าผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 •  หากตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระท าความผิด ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดจะมอบรางวัลนั้น ให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น(Starfish Education Foundation) โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 •  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
 • สามารถส่งผลงานร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ได้ที่ ส่งผลงานวีดีโอ Starfish LabzClip VDO Contest
 •  เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 (รางวัลประเภท Popularity)
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562
รางวัลการประกวด
คลิปวิดีโอหัวข้อ “Lesson Idea” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
คลิปวิดีโอหัวข้อ “Teacher’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
คลิปวิดีโอหัวข้อ “Student’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
คลิปวิดีโอหัวข้อ “How To” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 
หมายเหตุ
รางวัลชนะเลิศตามหัวข้อ ตัดสินจากเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการ
 รางวัล Popularity ตัดสินจากยอด Like โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน (และคะแนนพิเศษ 1 Share มีค่าเท่ากับ 1คะแนน)
 
เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
1. คะแนนเนื้อหา
2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์
3. คะแนนความสอดคล้องกับโจทย์
4. คะแนนความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงาน
 
ติดต่อสอบถาม
Tel: 0995632212 (คุณศรศักดิ์) / 0881385350 (คุณอารีรัตน์)
E-mail: sorasak-sk@schsf.org / areerat-mt@schsf.org
FB: www.facebook.com/starfishlabz
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ Starfishlabz   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ขอเชิญร่วมงานกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 2563 อำเภอเชียงแสน
เปิดคลินิกมลพิษ @โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชิญชวนผู้ที่เกิดปีกุนร่วมพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา รวมพลคนปีกุน (กุญชร)
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562 ส่งผลงานได้ถึง 31 มีนาคมนี้
60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ -​21 เมษายน 2563 พบเห็นการเผาแจ้งสายด่วนทันที
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
ภาพสวยๆจากงานบอลลูน 2020
แถลงข่าวงาน Light festive Episode 1 : Falling From The Sky ปรากฏการณ์จากฟากฟ้า
รวมบรรยากาศวันแรกของ งานกาดศิลป์ สไตล์ล้านนา สายอาร์ต ห้ามพลาด !!
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ฟรีคอนเสิร์ต Chiang Rai street art winter
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง
CR Bus บริการรับ-ส่งเที่ยวงานบอลลูน สิงห์ปาร์ค
::: ข่าวประกวดราคา »
แบบสรุปราคา คสล.ซอย 10 , 11 หมู่ที่ 1
แบบสรุปราคา คสล.ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ที่ 5
แบบสรุปราคา คสล.ซอย 1(ซอยประปา) หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10,11 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ที่ 5
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com