"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

27 กันยายน 2561 11:21 น. 1099 Views     

เมืองเชียงราย - เริ่มแล้ว งาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 26-30 ก.ย 2561 นี้

 
เมื่อวันที่ 26/9/61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงราย GMS อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีพิธีเปิดงาน CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 อย่างเป็นทางการ โดยมี  นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ด้านนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในนามสํานักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    ได้กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว, เมียนมาร์) มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 กับกลุ่มประเทศ GMS & ASEAN+6 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้กําหนดจัดงาน “ CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 ” ขึ้น สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่  8 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจําหน่ายสินค้ามาจากทุกภาคของประเทศและจากประเทศเพื่อน บ้าน อาทิ สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา จีน เกาหลี และญี่ปุ่น จำนวนกว่า 300 บูธ
 
โดย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs & ChiangraiBrand ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยความร่วมแรง ร่วมใจ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
 
นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันแล้วว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน  เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงอินโดจีนบน เส้นทางบกสาย R3A มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4  บริเวณอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้เส้นทาง R3B เป็นเส้นทางจากจีนตอนใต้ ผ่านสหภาพ เมียนมาร์ บริเวณอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สําหรับจังหวัดพะเยา มีด่านบ้านฮวก - ปากมอญ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งได้ดําเนินการเปิดเป็นด่านถาวรเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดน่าน ห้วยโก๋น ปากแบ่ง ที่ สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ภายใต้ความได้เปรียบที่ เกื้อกูลกัน สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแบบ ก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ ด้านการค้า การลงทุน และจากผลการจัดงาน “ CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018 ” ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทาง/สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้าสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะเป็น การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และประเทศ GMS & ASEAN + 6 ได้ ในระยะยาวต่อไป


 

กิจกรรมภายในงาน
- งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแห่งมิตรภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน+6
- ตลาดประชารัฐต้องชม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- คลีนิคให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
- การแสดงบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง
- กิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน ลุ้นสร้อยคอทองคำ หรือ ช้อปฟรี ท่านละ 1,000 บาท วันละ 15 รางวัล 
 
นอกจากนั้น ยังมีรถบริการรับส่งฟรี จากจุดบริการ 3 จุดในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
จุดที่ 1 สวนตุงถนนคนเดิน 》 ถนนอุตรกิจ 》 ถนนสิงหไคล 》 ถนนพ่อขุน 》 ถนนบายพาส 》 งาน CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
จุดที่ 2 หอนาฬิกา 》 ถนนบรรพปราการ 》 ถนนแยกพหลโยธินเก่า 》 ถนนพ่อขุน 》 ถนนบายพาส 》 งาน CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
จุดที่ 3 สถานีบขส. แห่งที่ 1 》 ถนนประสพสุข 》 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 》 ถนนบายพาส 》 CHIANGRAI GMS&ASEAN+6 FAIR 2018
 
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โทร.053-150200,053-150201

อ่านรีวิวงานได้ที่นี่ http://www.chiangraifocus.com/2018/article/245


 
ขอบคุณข่าว / ภาพ เชียงรายโฟกัส   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
19 กุมภา 62 ปิดเที่ยวถ้ำหลวง ให้หน่วยชีลเข้าขนอุปกรณ์
เชียงรายคุมเข้มลดมลภาวะหมอกควัน หลายอำเภอต่างตื่นตัวจัดกิจกรรมรณรงค์และทำแนวกั้นไฟป่า ส่วนสาธารณสุขจังหวัดเตือน !! 4 กลุ่มเสี่ยง แนะเลี่ยงออกนอกบ้าน
อยากสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ต้องไปที่ไหน?
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ (11 ก.พ.62)
กรมอุตุฯ คาดไทยเข้าสู่ฤดูร้อนช้ากว่าปี 61 เหนือ-อีสานอาจร้อน 40-43 องศา
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย
ขอเชิญร่วมงาน วิ่ง ปั่น มหามงคล หกเป็งล่องฟ้าสมโภชน์ครบรอบ 2001 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมงาน เทศกาลดอกเสี้ยวบานภูชี้ฟ้า 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชาเลิศรสตำบลเทอดไทย ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญชวนร่วมสนุกรับของที่ระลึก กับกิจกรรม เที่ยวเท่เสน่ห์วิถีแห่งผ้า (เชียงราย - พะเยา)
ห้ามพลาด ตลาดนัดบินคุ้มคุณภาพครบ ที่มีทั้งโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษจากแอร์เอเชีย และร้านอาหารมากมาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 22-24 กุมภาพันธ์นี้
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ ต่อยอดตลาดสินค้าชาไทย โดยใช้ FTA ณ ไร่เชิญตะวัน วันที่ 21 ก.พ. 2562
Major Valentine’s Day 2019 แต่งชุดคู่ ชมภาพยนตรฟ์ ฟรี! (ซื้อ 1 ฟรี 1) ปีนี้ทุกคู่รัก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Major ทุกสาขา
Majorcineplex จัดเอาใจคอหนัง สามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาลแลกรับส่วนลดในการดูหนัง ในวันที่1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 7 บ้านปากกอง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างขุดลอกที่กักเก็บน้ำประปาเพื่อการเกษตรห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com