สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

25 กันยายน 2560 16:36 น. 450 Views     เปิดแล้ว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

          นางสาวศศิธร    กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้มีภาพลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งคนในชุมชนจะเป็นผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยประชารัฐซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าไปพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย โดยปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
 
        ด้านนายทวีศักดิ์     พลจันทร์    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียงราย กล่าวว่า หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน ในด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมีศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิเช่น ชุมชนศรีดอนชัยหมู่ที่ 7 ,12 ,14 ,และ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพี่น้องไทลื้อ มีผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นชุมชนที่มีพี่น้องชาวอีสานอพยพมาอยู่ จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวอีสานกับชาวล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองน่าศึกษาและน่าไปท่องเที่ยวโดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ผ้าทออีสานและเสื่อ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 และ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำพุร้อน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น สปาและน้ำแร่มีศิลปะวัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวย งาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม
 
         บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เป็นชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการกำจัดและนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้หลักการ Zero Waste อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น่าศึกษาค้นคว้า บ้านป่ายางหมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เป็นชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีพืชผักที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหมู่บ้านมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 2 ,3 และ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด "วันเดียวเที่ยวท่าสุด" มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือถ้ำบ้านผาตอง การแกะสลักไม้วิถีชีวิตชนบท ของสล่า "คำจันทร์ ยาโน " "หนองแสล๊บ "หนองน้ำธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบตำบลท่าสุด อีกทั้งเป็นตำบลที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     โดยทั้ง 6 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงสร้างที่จำเป็น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
 
       นอกจากเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วอย่างมีการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนดีเด่นและผลผลิตการเกษตรอาหารเสริมอีกจำนวน 50 บูท การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากห้างร้านเอกชนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริษัทประชารัฐส่งเสริมอีก 5 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดชุมชนต้นแบบในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)หลังเก่า
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : เชียงของนิวส์ / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 –18.00 น.เพื่อสมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 1232 (ช่วงห้าแยกพ่อขุนฯ-หน้าสนามกีฬาฯ-สี่แยกกุลพันธ์วิลล์)
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมพิเศษ “ฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
ททท.เชียงราย จัดกิจกรรม DIY ร่วมกับบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
(ททท.) เชียงรายแต้แต้ ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม เติมแรงบันดาลใจ ณ ไร่รื่นรมย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนขอเชิญเที่ยวงาน สายน้ำสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน ครั้งที่ 2 ไทย จีน ลาว เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
ขอเชิญร่วมงานกินปลา อำเภอพาน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560 ณ หลังเทศบาลตำบลเมืองพาน
ขอเชิญชวนร่วมงาน Chiangrai Dancing Flowers 2017 เริงระบำประติมากรรมดอกไม้ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ุแม่สาย วันที่ 8-12 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญชมการแสดงงานศิลปะ Two Tone นิทรรศการจิตรกรรมของ 2 ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม กับ เสงี่ยม ยารังษี
ขอเชิญชวนเที่ยวตลาดประชารัฐ อำเภอยิ้ม วันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขึ้นเวทีสัมมนาใหญ่ SME ส่งท้ายปี ในงาน แกะรอยร้อยล้าน
เปิดแล้ว ตลาด J- Market แนวใหม่สุดชิคศูนย์รวมร้านอาหาร ร้านค้า สุด COOL กลางใจเมืองเชียงราย
ขอเชิญชาวเชียงราย พบกับร้านค้าร้านอาหาร ในพื้นที่สุดชิค J- Market 28 พฤศจิกายน 60 นี้ พร้อมกัน @สี่แยกโรงเรียนสามัคคี ตรงข้ามวัดมิ่งเมือง
::: ข่าวประกวดราคา »
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มชักพร้อมอุปกรณ์และมอเตอร์ไฟฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล ม. ๑ ,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๕, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๙,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๑, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๘ ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๑๐ ,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม. ๓ , ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสุสาน บ้านดอยจำปี ม. ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com