"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

25 กันยายน 2560 16:36 น. 723 Views     

เปิดแล้ว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 
          นางสาวศศิธร    กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้มีภาพลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งคนในชุมชนจะเป็นผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยประชารัฐซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าไปพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย โดยปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
 
        ด้านนายทวีศักดิ์     พลจันทร์    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียงราย กล่าวว่า หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน ในด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมีศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิเช่น ชุมชนศรีดอนชัยหมู่ที่ 7 ,12 ,14 ,และ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพี่น้องไทลื้อ มีผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นชุมชนที่มีพี่น้องชาวอีสานอพยพมาอยู่ จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวอีสานกับชาวล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองน่าศึกษาและน่าไปท่องเที่ยวโดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ผ้าทออีสานและเสื่อ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 และ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำพุร้อน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น สปาและน้ำแร่มีศิลปะวัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวย งาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม
 
         บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เป็นชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการกำจัดและนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้หลักการ Zero Waste อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น่าศึกษาค้นคว้า บ้านป่ายางหมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เป็นชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีพืชผักที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหมู่บ้านมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 2 ,3 และ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด "วันเดียวเที่ยวท่าสุด" มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือถ้ำบ้านผาตอง การแกะสลักไม้วิถีชีวิตชนบท ของสล่า "คำจันทร์ ยาโน " "หนองแสล๊บ "หนองน้ำธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบตำบลท่าสุด อีกทั้งเป็นตำบลที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     โดยทั้ง 6 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงสร้างที่จำเป็น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
 
       นอกจากเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วอย่างมีการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนดีเด่นและผลผลิตการเกษตรอาหารเสริมอีกจำนวน 50 บูท การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากห้างร้านเอกชนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริษัทประชารัฐส่งเสริมอีก 5 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดชุมชนต้นแบบในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)หลังเก่า
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ เชียงของนิวส์   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ตำรวจสนธิกำลัง สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยาบ้ากว่า 7 ล้านเม็ด ไอ๊ซ์กว่า 200 กิโลกรัม
ศิลปินเชียงรายรวมตัววาดภาพบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ ที่มีชื่อว่า The Hero ถ้ำหลวง
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ทุ่มเงินส่วนตัว 10 ล้าน พร้อมระดมศิลปินล้านนา ร่วมสร้างศาลาอนุสรณ์สถานจ่าแซม
14-07-61 พิธีพระราชทานเพลิงศพ วีรบุรุษถ้ำหลวง จ่าแซม (นาวาตรีสมาน กุนัน)
กิจกรรมอาสาโครงการพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญชวนเที่ยวงานและอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร ในงานลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก 4 - 5 สิงหาคม ประจำปี 2561
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงาน เทศกาลชา-กาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2561
เชิญชวนเที่ยวงานตลาดรัตนโกสินทร์-ตลาดไทยสไตล์ฮิปเตอร์ ตอนงานวัดหรรษา 9-13 กรกฎาคม 61 ณ โครงการFARMLAND @ Chiangrai
2 วันสุดท้าย กับงานมหกรรมอาหารฯ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันเป็งปุ๊ด ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมืองจนถึงแยกประตูสลี อ.เมืองเชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญร่วมงานเปิดตัว New Honda HR-V ได้ที่โชว์รูมฮอนด้า เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส์ เชียงราย ทั้ง 3 พร้อมนโปรโมชั่นสุดพิเศษ ‼️ ฟรีดาวน์ ทุกอาชีพ สาขา
ช้อปฟิน กินเพลิน ตลาดรัตนโกสินทร์ ตอนงานวัดหรรษา ณ ฟาร์มแลนด์@เชียงราย เส้นวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ในวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-21.00 น.
เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยนักเรียนจากโรงเรียนพุทธเกษตร จากไร่เชิญตะวัน ณ เฉลียงกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 61
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561 พร้อมซื้อแฟรนไชน์ในราคาพิเศษ/หรือลุ้นรับแฟรนไชส์ฟรี
เชิญชวนหนูน้อย เพศหญิง อายุ 6-8 ปี ร่วมประกวดสาวน้อยทองกวาว ในงานตลาดรัตนโกสินทร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
::: ข่าวประกวดราคา »
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลจันจว้าใต้
ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓ และ เสริมคันตลิ่งแม่น้ำจันด้วยซากคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com