"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

25 กันยายน 2560 16:36 น. 612 Views     เปิดแล้ว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

          นางสาวศศิธร    กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ให้มีภาพลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งคนในชุมชนจะเป็นผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยประชารัฐซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าไปพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย โดยปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
 
        ด้านนายทวีศักดิ์     พลจันทร์    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียงราย กล่าวว่า หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน ในด้าน ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยมีศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิเช่น ชุมชนศรีดอนชัยหมู่ที่ 7 ,12 ,14 ,และ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพี่น้องไทลื้อ มีผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เป็นชุมชนที่มีพี่น้องชาวอีสานอพยพมาอยู่ จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวอีสานกับชาวล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองน่าศึกษาและน่าไปท่องเที่ยวโดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ผ้าทออีสานและเสื่อ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 และ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำพุร้อน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น สปาและน้ำแร่มีศิลปะวัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวย งาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม
 
         บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เป็นชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการกำจัดและนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้หลักการ Zero Waste อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น่าศึกษาค้นคว้า บ้านป่ายางหมู่ที่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เป็นชุมชนต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย มีพืชผักที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหมู่บ้านมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 2 ,3 และ 6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด "วันเดียวเที่ยวท่าสุด" มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือถ้ำบ้านผาตอง การแกะสลักไม้วิถีชีวิตชนบท ของสล่า "คำจันทร์ ยาโน " "หนองแสล๊บ "หนองน้ำธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบตำบลท่าสุด อีกทั้งเป็นตำบลที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     โดยทั้ง 6 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงสร้างที่จำเป็น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดระบบดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
 
       นอกจากเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วอย่างมีการแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปให้สามารถผลิตสินค้าของกินของใช้และการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนดีเด่นและผลผลิตการเกษตรอาหารเสริมอีกจำนวน 50 บูท การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากห้างร้านเอกชนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บริษัทประชารัฐส่งเสริมอีก 5 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดชุมชนต้นแบบในแนวทางของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย)หลังเก่า
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : เชียงของนิวส์ / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
กรมสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับบริการแนะนำ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2561
วัดฝั่งหมิ่นขอเชิญศรัทธา สาธุชน ที่มีความสนใจการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ททท.สำนักงานเชียงรายร่วมกับสายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมกระตุ้นใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ช่วงเดือน พ.ค-ก.ย 2561
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ใช้สิทธิประกันสังคมได้
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์ขอเชิญเหล่าคุณแม่ ร่วมงาน คุณแม่คุณภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2561
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย กาดประชารัฐเจียงฮาย 7-9 มีนาคม 2561 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)
ขอเชิญชวญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตร วันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยตุง วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
ขอเชิญชวนนักปั่นขาแรงและขาลุยทุกท่าน ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์ดอยที่ท้าทายความชันที่สุดในจังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลนครเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน
Mazda Sinthanee Test Drive Day รับข้อเสนอมอเตอร์โชว์
กลับมาตามความเรียกร้อง!! Fin Vacation เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ครั้งแรก!!ที่เชียงราย ครูซู่หลิงแห่ง Eat Play Look เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย แบบซุมบ้า เสาร์ที่ 24/03/18
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จั
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com