"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.51-001 สายบ้านทุ่งทราย - อ่างเก็บน้ำห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนาเแลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหล่ายงาว
21 มีนาคม 2562 17:22 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 มีนาคม 2562 16:02 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๒,๖,๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562 14:38 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหน้องบัวสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562 14:36 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562 14:35 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มีนาคม 2562 14:34 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับกองการศึกษา อบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 11:55 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง จำนวน 5 ตู้ สำหรับกองคลังอบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 10:53 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด อบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 10:52 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว สำหรับกองคลัง อบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 10:50 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสูง จำนวน 5 ตู้ สำหรับกองคลัง อบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 10:15 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง อบต.เวียง
21 มีนาคม 2562 09:50 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
20 มีนาคม 2562 16:21 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
20 มีนาคม 2562 16:19 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. อบต.เวียง
20 มีนาคม 2562 09:19 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทรายหมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2562 12:23 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับสำันกปลัด อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 12:19 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับสำนักปลัด อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 12:12 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับกองคลัง อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 11:55 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับกองการศึกษา อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 09:51 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับกองการศึกษา อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 09:46 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับกองคลัง อบต.เวียง
19 มีนาคม 2562 09:42 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำปางควาย บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 ตำบลจันจว้าใต้
18 มีนาคม 2562 15:48 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการท่อลอดเหลี่ยมเข้าสุสานบริเวณร่องหนองเหมืองงงาม บ้านสันทางหลวง หมู 12 ตำบลจันจว้าใต้
18 มีนาคม 2562 15:47 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 56 บ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า
18 มีนาคม 2562 15:44 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้
18 มีนาคม 2562 15:43 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด จากสะพานแม่น้ำจัน ถึง บ้านนางปินแก้ว เงางาม บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้
18 มีนาคม 2562 15:38 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้าน นายบรรจง แสนแพทย์ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
18 มีนาคม 2562 15:36 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยสะโง้บน - บ้านงิ้วเฒ่า
18 มีนาคม 2562 14:47 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยสะโง้ หมู่ 7 ซอยป่ายาง 2
18 มีนาคม 2562 14:42 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com