"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายหลัก บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร พร้อมป้ายปะฃระชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
23 มกราคม 2562 15:59 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึง วัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า
23 มกราคม 2562 15:15 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึง วัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า
23 มกราคม 2562 15:14 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว ม.12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 มกราคม 2562 15:08 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 มกราคม 2562 10:08 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ปรกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เทิง จงเชียงรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 มกราคม 2562 10:01 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 มกราคม 2562 09:13 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ราคากลาง ซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง ม.1
22 มกราคม 2562 13:19 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ราคากลาง ซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3
22 มกราคม 2562 13:18 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 บ้านหนองครก ม.6
22 มกราคม 2562 13:17 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถของสำนักงาน อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:58 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถของสำนักงาน อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:52 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:47 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:43 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:38 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อบต.เวียง
16 มกราคม 2562 15:34 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศพด.บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6
16 มกราคม 2562 14:39 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านแม่หม้อ ม.7
16 มกราคม 2562 14:38 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศผลการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
16 มกราคม 2562 10:50 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
16 มกราคม 2562 10:47 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน อบต.แม่สลองนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ E01/2562
15 มกราคม 2562 16:17 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า
15 มกราคม 2562 15:07 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ
15 มกราคม 2562 15:06 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ
15 มกราคม 2562 15:05 น. (อ่าน 22 ครั้ง)15 มกราคม 2562 09:55 น. (อ่าน 16 ครั้ง)15 มกราคม 2562 09:54 น. (อ่าน 21 ครั้ง)15 มกราคม 2562 09:53 น. (อ่าน 22 ครั้ง)15 มกราคม 2562 09:52 น. (อ่าน 26 ครั้ง)15 มกราคม 2562 09:51 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2562 15:21 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com