"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2561 14:08 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จำนวน 5 โครงการ
17 สิงหาคม 2561 08:59 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2561 16:47 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 สิงหาคม 2561 13:33 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นโครงการประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2561 13:26 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มายื่นเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 สิงหาคม 2561 11:58 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับเอกสารโครงการประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 สิงหาคม 2561 11:55 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
15 สิงหาคม 2561 09:10 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


สรุปผลการนำร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างTOR(คุณลักษณะ) เพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
14 สิงหาคม 2561 18:54 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 17:13 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างพื้นที่รับทางโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 17:12 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:35 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:21 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 6 (บ้านเฮกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:07 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:05 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:04 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 16:00 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 15:59 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5-บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 15:58 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 15:54 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 15:52 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2561 15:42 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ
14 สิงหาคม 2561 15:18 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวน โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะได้ โดยใช้เป้าปริซึม (total sation)
14 สิงหาคม 2561 10:14 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 10 ถึง ซอย 4.9 และซอยบ้านนายเบ้า สุเตนัน
10 สิงหาคม 2561 15:42 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว ม.4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2561 14:28 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว ม.4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2561 14:06 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ปร 4 , 5 หมู่ที่ 10
08 สิงหาคม 2561 16:04 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 10
08 สิงหาคม 2561 16:03 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต๋ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
07 สิงหาคม 2561 17:03 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com