"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันว้า ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 เมษายน 2563 16:23 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
08 เมษายน 2563 15:56 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
08 เมษายน 2563 15:53 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
08 เมษายน 2563 15:51 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
08 เมษายน 2563 15:48 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุงตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ตำบลจันจว้า
08 เมษายน 2563 15:46 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างคันดินบริเวณบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้
08 เมษายน 2563 15:44 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองการศึกษา
08 เมษายน 2563 09:41 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
07 เมษายน 2563 15:26 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจ้องเด่น หมู่ 10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
07 เมษายน 2563 14:23 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก) ของกองช่าง
07 เมษายน 2563 13:19 น. (อ่าน 7 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คศล. สายทางบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก - บ้านเล่าฝู่ ตำบลป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เมษายน 2563 14:56 น. (อ่าน 15 ครั้ง)02 เมษายน 2563 16:02 น. (อ่าน 17 ครั้ง)02 เมษายน 2563 16:01 น. (อ่าน 16 ครั้ง)02 เมษายน 2563 16:01 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยยูเรีย ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เมษายน 2563 14:22 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อขยายเขตท่อสูบน้ำดิบหนองมโนราห์ ถึง หนองเขียว บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
01 เมษายน 2563 16:08 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ที่ 11
01 เมษายน 2563 15:21 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่ 11
01 เมษายน 2563 15:19 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองร่องแช่ หมู่ที่ 18
01 เมษายน 2563 15:08 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำวารสาร รายงานการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปรจะำปี 2562
01 เมษายน 2563 14:14 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2563 16:06 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ต้นยาง
27 มีนาคม 2563 16:13 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
27 มีนาคม 2563 16:10 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า
27 มีนาคม 2563 15:57 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตำบลจันจว้าใต้
27 มีนาคม 2563 15:55 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการถมดินลูกรัง เชื่อมพื้นที่สาธารณะเวียงหนองหล่ม บ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า
27 มีนาคม 2563 15:53 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ้ณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงมะดะ โดยเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563 10:34 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เจลทำความสะอาดมือ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงมะดะ โดยเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563 10:31 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน หน้าวัดน้ำล้อม หมู่ที่ 2
26 มีนาคม 2563 14:38 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com